Sestřičky - obrázek

Časopis Léčba ran

Léčba ran – dynamický mezioborový časopis je určený lékařům, nelékařským zdravotnickým pracovníkům, organizátorům a ostatním zájemcům. Bude sledovat nové trendy v léčbě ran, zajišťovat předávání zkušeností a věnovat se vzdělávání v této oblasti. Léčba ran bude seznamovat odbornou i laickou veřejnost s novými prostředky, postupy při léčbě ran a s výsledky a zkušenostmi v praktickém použití. Periodikum se bude věnovat také organizaci a komunikaci s pojišťovnami, a dále by mělo být i informačním poutem s odbornou veřejností.

Časopis Léčba ran je určený lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

Odborným garantem je Česká společnost pro léčbu rány.

Vydavatelem časopisu je společnost Vzdělávání IN.

Ediční plán 2017

1/2017 Leden - hlavní téma: Kazuistiky

2/2017 Duben - hlavní téma: Chronická rána v ambulanci

3/2017 Červenec - hlavní téma: Senioři a rány

4/2017 Říjen - hlavní téma: Debridement

Mimo tato nosná témata budou v každém čísle kazuistiky, které budou tematicky napříč problematikou hojení ran.

Předplatné časopisu Léčba ran

Periodicita: čtvrtletník (leden, duben, červenec, říjen)

Cena ročního předplatného: 240 Kč / 19 EUR

Objednání předplatného:

Objednávka předplatného - 4 čísla za rok

*
*
*
*
*

*povinné údaje

Po obdržení objednávky předplatného Vám bude zaslána zálohová faktura k úhradě.


Hlavní stránka | Mapa stránek | Kontakty

Copyright  ©  2010 - 2017, Vzdělávání IN